Havenspoorlijn

In verband met de aanleg van de Betuweroute, is het deel van het Waalhaven emplacement tot Barendrecht vervangen door de Verlegde Havenspoorlijn (2004) en parallel daaraan de Kortsluitroute (2006). De route is met deze verlegging dan in zijn geheel geëlektrificeerd, zodat elektrische treinen de havenspoorlijn nu in zijn geheel kunnen aandoen.

Vanaf medio 2008 is niet langer ProRail maar Keyrail de exploitant van de Betuweroute. Dit bedrijf heeft tot doelstelling het commercieel exploiteren van de specifieke goederenspoorlijn.

EL-CON heeft in de onwerpfase en proeffase meegeholpen met raad en daad en de inrichting van het proeftracé.

Havenspoorlijn

De Havenspoorlijn is onderdeel van de goederenspoorlijn Betuweroute en is een bestaand stuk spoor van 48 km dat loopt van Barendrecht tot de Maasvlakte, diep het Rotterdamse havengebied in. Eind oktober 2012 is de spoorinfrastructuur van Maasvlakte 2 op de Havenspoorlijn aangesloten waarmee deze spoorlijn 12,5 km langer is geworden. Met de aanleg van Maasvlakte 2 ligt in de Noordzee het nieuwe begin- en eindpunt voor containertreinen die de havens via de Betuweroute verbinden met economische centra door heel Europa. 

Modernisering Havenspoorlijn

Met de aanleg van de Betuweroute is ook de havenspoorlijn grondig gemoderniseerd. De enkelsporige spoorlijn van destijds is, na een grootschalige verbouwing, omgebouwd naar een dubbelsporig baanvak. Daarnaast zijn de belangrijkste knelpunten opgelost door de bouw van de Dintelhavenspoorbrug en de Botlekspoortunnel. Tijdens deze megaklus is de Havenspoorlijn geëlektrificeerd met 25 kV (25.000 Volt wisselspanning) bovenleidingspanning en is het nieuwe Europese Veiligheidssysteem ERTMS geïmplementeerd. Daarmee sluit de Havenspoorlijn naadloos aan op de Betuweroute. Ook is de zogenaamde Kortsluitroute gebouwd, een nieuwe aanrijroute van en naar rangeerterrein Waalhaven. In 2009 zijn deze werkzaamheden afgerond. 

Voordelen

Door de elektrificatie van de Havenspoorlijn is het spoorgoederenvervoer in de haven milieuvriendelijker, goedkoper, sneller en efficiënter. Het nieuwe Europese beveiligingssysteem (ERTMS) is ook in andere Europese landen in gebruik waardoor locomotieven niet meer van beveiligingssysteem wisselen bij grensovergangen. Dat scheelt onderbrekingen in de logistieke keten en maakt het spoorvervoer aantrekkelijk voor het alsmaar groeiende internationale transport van goederen.