Betuweroute

In verband met de aanleg van de Betuweroute, is het deel van het Waalhaven emplacement tot Barendrecht vervangen door de Verlegde Havenspoorlijn (2004) en parallel daaraan de Kortsluitroute (2006). De route is met deze verlegging dan in zijn geheel geëlektrificeerd, zodat elektrische treinen de havenspoorlijn nu in zijn geheel kunnen aandoen.

Vanaf medio 2008 is niet langer ProRail maar Keyrail de exploitant van de Betuweroute. Dit bedrijf heeft tot doelstelling het commercieel exploiteren van de specifieke goederenspoorlijn.

EL-CON heeft in de onwerpfase en proeffase meegeholpen met raad en daad en de inrichting van het proeftracé.

Betuweroute

De Betuweroute is een rechtstreekse goederenspoorverbinding tussen de Rotterdamse haven en het Europese achterland. Van west naar oost loopt het spoor van de Maasvlakte via rangeerterrein Kijfhoek, Papendrecht, Gorinchem, Geldermalsen, Arnhem, Zevenaar naar de Duitse grens. Tussen Papendrecht en Geldermalsen ligt deze spoorlijn grotendeels parallel aan de snelweg A15/E31. De Betuweroute wordt soms ook wel het ‘A15-tracé’ genoemd. Keyrail is exploitant van de Betuweroute.

Voordelen Betuweroute voor Nederland

De Betuweroute is een aanvulling op het bestaande spoor en heeft een aantal voordelen:

  • De Betuweroute is alleen voor goederentreinen en hoeft dus niet te worden gedeeld met treinen van de Nederlandse Spoorwegen (NS) en van andere spoorbedrijven voor reizigersvervoer.
  • Minder goederentreinen maken gebruik van het gemengde spoor (spoor waar zowel goederen- als reizigerstreinen rijden). Dit betekent minder oponthoud voor reizigerstreinen van onder andere de NS.
  • Er is meer capaciteit om goederen over het spoor te vervoeren. Dit kan ook het goederentransport over de weg ontlasten, waardoor files minder toenemen.
  • Goederen kunnen zonder oponthoud van de Maasvlakte bij de Rotterdamse haven naar de Duitse grens (en verder) worden vervoerd. Dit scheelt tijd en geld. Daarmee profiteert de Nederlandse economie.
  • Veel treinen met gevaarlijke stoffen hoeven niet meer door dichtbevolkt gebied te rijden.

Het is de bedoeling om in 2013 150 treinen per dag over de Betuweroute te laten rijden.  In Keyrail nemen de havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam en spoorwegbeheerder ProRail deel.

Zware en lange treinen in 1 keer naar Duitsland

De bovenleiding van de Betuweroute heeft 25.000 volt wisselspanning. Deze wisselspanning zorgt ervoor dat 1 elektrische locomotief een zware en lange trein (met erts of kolen) tot aan zijn bestemming in Duitsland kan trekken.

Veiligheid Betuweroute

Voor de bestrijding van brand en andere calamiteiten is er altijd voldoende bluswater langs de route beschikbaar. Daarnaast zijn de brandweerkorpsen langs de Betuweroute met voldoende materieel uitgerust om snel ter plaatse te kunnen zijn. Ook zijn zij getraind in het gebruik van apparatuur om te controleren of de bovenleidingspanning is uitgeschakeld. Keyrail is als exploitant verantwoordelijk voor de veiligheid van de Betuweroute.

Personenvervoer over de Betuweroute

Personenvervoer over de Betuweroute is vanwege de veiligheid niet verantwoord. De tunnels in het traject beschikken niet over vluchtwegen voor passagiers.